wp

Kurumsal Kimlik


Kurumsal Kimlik

Kurumsal Kimlik

 

Kurumsal kimlik; firmanın, kurumun, vakfın ya da bu tarz başka işletmelerin şirket içinde ve dışında duruşunu temsil eden kavramdır. Bir başka deyişle kurumsal kimlik, kurumun kendisini hedef kitlesine ifade etme şekli ve hedef kitlenin kurumu anlama şekli olarak da ifade edilebilir. Kurumsal kimlik, kurumun misyonunu, hedeflerini, vermek istediği mesajı tüm iletişim araçları, dokümanları, çalışan, işveren bütünlüğünü, işletme şeklini, verdiği ürün ya da hizmetini bir bütün olarak ele almaktadır. Güçlü ve doğru bir kurumsal kimlik hem hedef kitleye hem de kendi çalışanlarına olumlu bir katkı sağlamaktadır.

 

 Kurumsal Kimliğin Önemi

 

 Kurumsal kimlik hitap edilen hedef kitlenin gözünde saygınlığın artmasına, daha kolay fark edilmesine, dışarıya ve içeriye verilmek istenilen imajın daha kolay etki etmesine neden olmaktadır. İyi tasarlanmış bir kurumsal kimlik aynı sektörde faaliyet gösteren rakiplerden sıyrılmayı kolaylaştırdığı gibi, hedef kitlenin gözünde daha güvenilir ve akılda kalıcı bir imaj ortaya çıkarır. Hedef kitleye sunulan markanın kişiliği, farklı tasarımlar, tutarlı ve doğru mesajı iletmek aynı zamanda farkındalık yaratmak ve marka sadakatini oluşturmak için doğru bir kurumsal kimlik oluşturmak önemlidir.

 

 Kurumsal Kimliğin Kapsadığı Öğeler

 

 Kurumsal kimlik, işletme ile ilgili neredeyse tüm alanları kapsamaktadır. Bunlardan bazıları; logo, işletmenin ürettiği ürünler, ürünlerin ambalajları, tabela, kullanılan ofis-üretim yeri vb. kullanılan antetli kağıtlar, aynı zamanda işletme çalışanlarına ait kartvizitler, e-mail imzaları, fatura, ajanda, broşür, takvim, web sitesi tasarımı, internet reklamları, kullanılan renkler gibi işletmenin tüm unsurlarını kapsamaktadır. Bu nedenle tüm mecralarda verilmek istenilen imajın tutarlı olması açısından alanında uzmanlaşmış profesyonel işletmeler yardımı ile kurumsal kimlik oluşturulmalıdır.

 

 Kurumsal Kimlik Nasıl Oluşturulur?

 

 Kurumsal kimliğin oluşturulması için firmalar öncelikle nasıl bir şey istediklerine dair fikirlerini sunmalıdır, yani yapılacak işleri belirlemeleri ve onay vermeleri tasarım aşamasının başlamasında önemli bir rol oynar. Örneğin logo oluşturmada firmanın üretim ve hizmet alanı, ne tarz bir logo istenildiği, hangi renkler üzerinde çalışması istenildiğinin belirlenmesi tasarım aşamasının bir an önce başlamasını sağlar. İstenilen öğelerin tasarım süreci ve sonucu için belli bir zaman planı yapılmalı bu süreçte tasarım sonuçlarının çıkması gerekmektedir.

 

 Bu tasarım sonuçları işletmenin beklentilerine, döneme ve verilmek istenilen kurumsal kimlik imajına uygun olması gerekmektedir. Zamanında çıkan tasarım sonuçları işletme yetkililerine alternatifleri ile birlikte sunulmalıdır, işletmeden gelen öneriler doğrultusunda ise gerekli görülen değişiklikler yapılarak istenilen sonuca ulaşılmalıdır. Bu noktadan sonra tasarımın, işletmenin kullanacağı tüm mecralarda uygun bir şekilde yerleştirilmesi gerekmektedir.

 

 Doğru ve güçlü bir kurumsal kimliğin oluşturulması uzun bir süreç gerektirmektedir. Bu sebeple fark yaratmak isteyen işletmeler, imajının ve farklılığının ortaya çıkması için, belirlenen hedefleri doğrultusunda hem hedef kitlelerinin sadakati hem de çalışanlarının sadakatini kazanması için, kurum kültürlerini yaşatmaları ve bu süreçte uzman ekiplerden profesyonel destek almalıdır.

 


pathyou
İdiltırnakevi
İdilelektrik
Podosen
Petpoint
Decoçelikkapı